Esthetician

CIDESCO là gì?

CIDESCO là bằng cấp quốc tế được đánh giá cao nhất về chất lượng thẩm mỹ mà nó cung cấp.

Bằng tốt nghiệp này xác nhận rằng bạn là Chuyên gia thẩm mỹ quốc tế CIDESCO và là bằng chứng cho thấy kiến ​​thức và kỹ năng thẩm mỹ của bạn ở cấp độ thế giới.